Fork me on GitHub

Herr Knedel/Store ting med containere: Grafana på Synology - Diskstation

Created Mon, 18 Apr 2022 00:00:00 +0000 Modified Sun, 24 Apr 2022 10:21:46 +0000 Schwierigkeitsgrad: Es kann etwas länger dauern

1092 Words

Grafana er en open source-applikation på tværs af platforme til grafisk visning af data fra forskellige datakilder som InfluxDB, MySQL, PostgreSQL eller Prometheus. I dag viser jeg, hvordan man installerer en Grafana-tjeneste på Synology DiskStation.

Trin 1: Forbered Synology

Først skal SSH-login være aktiveret på DiskStationen. Du kan gøre dette ved at gå til “Kontrolpanel” > “Terminal”.

Derefter kan du logge ind via “SSH”, den angivne port og administratoradgangskoden (Windows-brugere bruger Putty eller WinSCP). Jeg logger ind via Terminal, winSCP eller Putty og lader denne konsol være åben til senere.

Trin 2: Opret Grafana-mappe

Jeg opretter en ny mappe med navnet “grafana” i Docker-mappen.

Med kommandoen “cd” søger jeg efter Grafana-mappen:
x
+
Terminal

$ cd /volume1/docker/grafana/

Derefter opretter jeg en “grafana.yml”-fil i Grafana-mappen med dette indhold:

version: "2"
services:
 grafana:
  image: grafana/grafana
  container_name: grafana_server_grafana
  restart: always
  ports:
   - 3000:3000
  networks:
   - grafana
  environment:
   - GF_SERVER_CERT_FILE=/etc/ssl/server.crt
   - GF_SERVER_CERT_KEY=/etc/ssl/server.key
   - GF_SERVER_PROTOCOL=https
   - GF_SERVER_HTTP_PORT=3000
  volumes:
   - ./grafana:/var/lib/grafana
   - ./ssl:/etc/ssl

 influxdb:
  image: influxdb
  container_name: grafana_server_influxdb
  restart: always
  ports:
   - 8086:8086
  networks:
   - grafana
  volumes:
   - ./influxdb:/var/lib/influxdb
   - ./ssl:/etc/ssl
  environment:
   - INFLUXDB_DB=telegraf
   - INFLUXDB_USER=telegraf
   - INFLUXDB_USER_PASSWORD=influxdb-password
   - INFLUXDB_ADMIN_ENABLED=true
   - INFLUXDB_ADMIN_USER=admin
   - INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=influxdb-password
   - INFLUXDB_HTTP_HTTPS_ENABLED=true
   - INFLUXDB_HTTP_HTTPS_CERTIFICATE=/etc/ssl/server.crt
   - INFLUXDB_HTTP_HTTPS_PRIVATE_KEY=/etc/ssl/server.key
   - INFLUXDB_HTTP_AUTH_ENABLED=true

 telegraf:
  image: telegraf
  container_name: grafana_server_telegraf
  restart: always
  environment:
   HOST_PROC: /rootfs/proc
   HOST_SYS: /rootfs/sys
   HOST_ETC: /rootfs/etc
  volumes:
   - ./telegraf.conf:/etc/telegraf/telegraf.conf:ro
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
   - /sys:/rootfs/sys:ro
   - /proc:/rootfs/proc:ro
   - /etc:/rootfs/etc:ro

networks:
 grafana:

Jeg opretter yderligere to undermapper til dataene:

x
+
Terminal

$ mkdir grafana
$ mkdir influxdb
$ chown -R 472:472 grafana

Da jeg ønsker at bruge SSL til Grafana og den tilhørende grænseflade, skal der stadig oprettes et certifikat:
x
+
Terminal

$ mkdir ssl
$ openssl genrsa -aes256 -passout pass:your-password -out ssl/server.pass.key 4096
$ openssl rsa -passin pass:your-password -in ssl/server.pass.key -out ssl/server.key
$ openssl req -new -key ssl/server.key -out ssl/server.csr
$ rm ssl/server.pass.key
$ openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in ssl/server.csr -signkey ssl/server.key -out ssl/server.crt

Se: Endelig opretter jeg en “telegraf.conf”-fil med dette indhold:

[global_tags]

[agent]
 interval = "60s"
 round_interval = true
 metric_batch_size = 1000
 metric_buffer_limit = 10000
 collection_jitter = "0s"
 flush_interval = "10s"
 flush_jitter = "0s"
 precision = ""
 hostname = "Synology DS918"
 omit_hostname = false

[[outputs.influxdb]]
urls = ["https://192.168.1.46:8086"] #synology ip
database = "telegraf"
timeout = "5s"
username = "telegraf"
password = "influxdb-password"
insecure_skip_verify = true

[[inputs.ping]]
 interval = "5s"
 urls = ["google.com", "amazon.com", "github.com"]
 count = 4
 ping_interval = 1.0
 timeout = 2.0

[[inputs.cpu]]
 percpu = true
 totalcpu = true
 collect_cpu_time = false
 report_active = false
 fielddrop = ["time_*"]

[[inputs.disk]]
 ignore_fs = ["tmpfs", "devtmpfs", "devfs", "iso9660", "overlay", "aufs", "squashfs"]

[[inputs.disk]]
 ignore_fs = ["tmpfs", "devtmpfs", "none", "iso9660", "overlay", "aufs", "squashfs"]

[[inputs.diskio]]

[[inputs.kernel]]

[[inputs.mem]]

[[inputs.swap]]

[[inputs.net]]
 fieldpass = [ "bytes*" ]

[[inputs.netstat]]

[[inputs.processes]]

[[inputs.system]]

[[inputs.net]]
 fieldpass = [ "bytes*" ]

[[inputs.docker]]
 endpoint = "unix:///var/run/docker.sock"

 gather_services = false

 container_name_include = []
 container_name_exclude = []

 timeout = "5s"

 docker_label_include = []
 docker_label_exclude = []

 perdevice = true

 total = false


  

## 

## Synology

## 
 [[inputs.snmp]]
  # List of agents to poll
  agents = [ "192.168.1.46" ] # required - enter the IP address of your Synology device
  
  # Polling interval
  interval = "60s"
  
  # Timeout for each SNMP query.
  timeout = "10s"
  
  # Number of retries to attempt within timeout.
  retries = 3
  
  # SNMP version, UAP only supports v1
  version = 2
  
  # SNMP community string.
  community = "public"
  
  # The GETBULK max-repetitions parameter
  max_repetitions = 30
  
  # Measurement name
  name = "snmp.SYNO"

  # System name (hostname)
  [[inputs.snmp.field]]
   is_tag = true
   name = "sysName"
   oid = "RFC1213-MIB::sysName.0"
  # System vendor OID
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "sysObjectID"
   oid = "RFC1213-MIB::sysObjectID.0"
  # System description
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "sysDescr"
   oid = "RFC1213-MIB::sysDescr.0"
  # System contact
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "sysContact"
   oid = "RFC1213-MIB::sysContact.0"
  # System location
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "sysLocation"
   oid = "RFC1213-MIB::sysLocation.0"
  # System uptime
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "sysUpTime"
   oid = "RFC1213-MIB::sysUpTime.0"
  # Inet interface
  [[inputs.snmp.table]]
   oid = "IF-MIB::ifTable"
   [[inputs.snmp.table.field]]
    is_tag = true
   oid = "IF-MIB::ifDescr"
  #Syno disk
  [[inputs.snmp.table]]
   oid = "SYNOLOGY-DISK-MIB::diskTable"
   [[inputs.snmp.table.field]]
    is_tag = true
   oid = "SYNOLOGY-DISK-MIB::diskID" 
  #Syno raid
  [[inputs.snmp.table]]
   oid = "SYNOLOGY-RAID-MIB::raidTable"
   [[inputs.snmp.table.field]]
    is_tag = true
   oid = "SYNOLOGY-RAID-MIB::raidName" 
  #Syno load
  [[inputs.snmp.table]]
   oid = "UCD-SNMP-MIB::laTable"
   [[inputs.snmp.table.field]]
    is_tag = true
   oid = "UCD-SNMP-MIB::laNames"
  # System memTotalSwap
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "memTotalSwap"
   oid = "UCD-SNMP-MIB::memTotalSwap.0"
  # System memAvailSwap
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "memAvailSwap"
   oid = "UCD-SNMP-MIB::memAvailSwap.0"
  # System memTotalReal
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "memTotalReal"
   oid = "UCD-SNMP-MIB::memTotalReal.0"
  # System memAvailReal
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "memAvailReal"
   oid = "UCD-SNMP-MIB::memAvailReal.0"
  # System memTotalFree
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "memTotalFree"
   oid = "UCD-SNMP-MIB::memTotalFree.0"
  # System Status
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "systemStatus"
   oid = "SYNOLOGY-SYSTEM-MIB::systemStatus.0"
  # System temperature
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "temperature"
   oid = "SYNOLOGY-SYSTEM-MIB::temperature.0"
  # System powerStatus
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "powerStatus"
   oid = "SYNOLOGY-SYSTEM-MIB::powerStatus.0"
  # System systemFanStatus
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "systemFanStatus"
   oid = "SYNOLOGY-SYSTEM-MIB::systemFanStatus.0"
  # System cpuFanStatus
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "cpuFanStatus"
   oid = "SYNOLOGY-SYSTEM-MIB::cpuFanStatus.0"
  # System modelName
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "modelName"
   oid = "SYNOLOGY-SYSTEM-MIB::modelName.0"
  # System serialNumber
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "serialNumber"
   oid = "SYNOLOGY-SYSTEM-MIB::serialNumber.0"
  # System version
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "version"
   oid = "SYNOLOGY-SYSTEM-MIB::version.0"
  # System upgradeAvailable
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "upgradeAvailable"
   oid = "SYNOLOGY-SYSTEM-MIB::upgradeAvailable.0"
  # System volume  
  [[inputs.snmp.table]]
   oid = "HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageTable"
  [[inputs.snmp.table.field]]
    is_tag = true
   oid = "HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr"
  # System ssCpuUser 
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "ssCpuUser"
   oid = ".1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0"
  # System ssCpuSystem 
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "ssCpuSystem"
   oid = ".1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0"
  # System ssCpuIdle  
  [[inputs.snmp.field]]
   name = "ssCpuIdle"
   oid = ".1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0"
  # Service users CIFS
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "usersCIFS"
   oid = "SYNOLOGY-SERVICES-MIB::serviceUsers"
   oid_index_suffix = "1"
  # Service users AFP
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "usersAFP"
   oid = "SYNOLOGY-SERVICES-MIB::serviceUsers"
   oid_index_suffix = "2"
  # Service users NFS
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "usersNFS"
   oid = "SYNOLOGY-SERVICES-MIB::serviceUsers"
   oid_index_suffix = "3"
  # Service users FTP
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "usersFTP"
   oid = "SYNOLOGY-SERVICES-MIB::serviceUsers"
   oid_index_suffix = "4"
  # Service users SFTP
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "usersSFTP"
   oid = "SYNOLOGY-SERVICES-MIB::serviceUsers"
   oid_index_suffix = "5"
  # Service users HTTP
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "usersHTTP"
   oid = "SYNOLOGY-SERVICES-MIB::serviceUsers"
   oid_index_suffix = "6"
  # Service users TELNET
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "usersTELNET"
   oid = "SYNOLOGY-SERVICES-MIB::serviceUsers"
   oid_index_suffix = "7"
  # Service users SSH
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "usersSSH"
   oid = "SYNOLOGY-SERVICES-MIB::serviceUsers"
   oid_index_suffix = "8"
  # Service users OTHER
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "usersOTHER"
   oid = "SYNOLOGY-SERVICES-MIB::serviceUsers"
   oid_index_suffix = "9"
  # UPS Status
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "upsStatus"
   oid = "SYNOLOGY-UPS-MIB::upsInfoStatus"
  # UPS Load
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "upsLoad"
   oid = "SYNOLOGY-UPS-MIB::upsInfoLoadValue"
  # UPS Battery Charge
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "upsCharge"
   oid = "SYNOLOGY-UPS-MIB::upsBatteryChargeValue"
  # UPS Battery Charge Warning
  [[inputs.snmp.table.field]]
   name = "upsWarning"
   oid = "SYNOLOGY-UPS-MIB::upsBatteryChargeWarning"

[[inputs.docker]]
 endpoint = "unix:///var/run/docker.sock"

 gather_services = false

 container_name_include = []
 container_name_exclude = []

 timeout = "5s"

 docker_label_include = []
 docker_label_exclude = []

 perdevice = true

 total = false

Start nu Grafana-serveren med dette Compose-opkald:

x
+
Terminal

$ sudo docker-compose -f grafana.yml up

Trin 3: Konfiguration

Nu kan jeg kalde serveren, konfigurere databasen, oprette dashboardet og forbinde flere måledata.